• Ordin 434/2022, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Ordinul nr. 434/2022 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis „Sprijin acordat pentru implementarea Planului național de redresare și reziliență în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență – Renovare integrată/renovare energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale”

 • Metodologie din 23.03.2022, Guvernul României

  Metodologia de elaborare, implementare, monitorizare, evaluare și actualizare a strategiilor guvernamentale, din 23.03.2022

 • Hotărâre 379/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 379/2022 privind aprobarea Metodologiei de elaborare, implementare, monitorizare, evaluare și actualizare a strategiilor guvernamentale

 • Ordin 24/2022, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 24/2022 privind modificarea Regulamentului pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015

 • Ordonanță de urgență 30/2022, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 30/2022 privind unele măsuri pentru consolidarea capacității instituționale și administrative a Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării și a Autorității pentru Digitalizarea României necesare implementării componentei C7 – Transformare digitală din Planul național de redresare și reziliență, precum și alte categorii de măsuri