• Instrucțiuni din 28.05.2013, Ministerul Apărării Naționale – MApN

  Instrucțiunile privind scăderea pierderilor din rebuturi și stabilirea scăzămintelor procentuale determinate de perisabilități, transport, depozitare, conservare, manipulare și transformare a bunurilor, precum și a modului în care se aplică scăzămintele în Ministerul Apărării Naționale, Fi.-11/1, din 28.05.2013

 • Ordin 59/2013, Ministerul Apărării Naționale – MApN

  Ordinul nr. M.59/2013 pentru aprobarea Fi.-11/1, Instrucțiuni privind scăderea pierderilor din rebuturi și stabilirea scăzămintelor procentuale determinate de perisabilități, transport, depozitare, conservare, manipulare și transformare a bunurilor, precum și a modului în care se aplică scăzămintele în Ministerul Apărării Naționale

 • Ordin 219/2020, Ministerul Apărării Naționale – MApN

  Ordinul nr. M.219/2020 privind declasificarea și publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unui ordin al ministrului apărării naționale emis în anul 2013

 • Decizie 664/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 664/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 98 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici

 • Decizie 326/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 326/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și ale capitolului II cu referire la nr. crt. 1, 2, 3, 4, 7, 8 și 9 din anexa nr. V la aceeași lege