• Ordin 934/2020, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 934/2020 pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoiriiParcului auto național 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilornr. 324/2020, pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programuluiprivind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelorde transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, aprobatprin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 323/2020, și pentru instituirea unor măsuriprivind programele finanțate din Fondul pentru mediu

 • Ordin 577/2020, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 577/2020 privind desemnarea din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București a coordonatorilor pentru gestionarea situației COVID-19 pentru regiunile de dezvoltare ale României

 • Protocol din 06.04.2020, Ministerul Sănătății – MS

  Protocol specific privind managementul în caz de deces al pacienților infectați cu noul coronavirus (SARS-CoV2), din 06.04.2020

 • Ordin 570/2020, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 570/2020 privind modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 436/2020 pentru aprobarea Protocolului specific privind managementul în caz de deces al pacienților infectați cu noul coronavirus (SARS-CoV2)

 • Ordonanță de urgență 43/2020, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență