• Decizie 766/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 766/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 297 alin. (2) din Codul de procedură penală

 • Hotărâre 406/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 406/2022 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate

 • Hotărâre 408/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 408/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății „Telecomunicații C.F.R.” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

 • Hotărâre 409/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 409/2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă

 • Hotărâre 413/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 413/2022 privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Instituției Prefectului – Județul Hunedoara din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pentru trecerea acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului – Județul Hunedoara în domeniul public al municipiului Deva, precum și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Ordin 140/2022, Ministerul Sportului

  Ordinul nr. 140/2022 privind recunoașterea oficială a practicării în România a ramurii de sport „Skateboard”

 • Ordin 429/2022, Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 429/2022 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdicțiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimb automat de informații privind conturile financiare, a listei instituțiilor financiare nonraportoare și a listei conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internațional la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informații financiare