• Ordin 6723/2021, Departamentul pentru Situații de Urgență

  Ordinul nr. 6723/2021 privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Șona, cu satul aparținător Biia, județul Alba

 • Ordin 6722/2021, Departamentul pentru Situații de Urgență

  Ordinul nr. 6722/2021 privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Coltău, cu localitățile aparținătoare Coltău și Cătălina, județul Maramureș

 • Ordin 390/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 390/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 448/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru profilaxia morții subite cardiace de cauză aritmică prin implantarea de defibrilatoare cardiace interne

 • Ordin 389/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 389/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 875/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul endoscopic al pacienților critici cu hemoragie digestivă superioară și protezare endoscopică digestivă

 • Ordin 387/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 387/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.419/2017 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul pacienților cu arsuri

 • Ordin 380/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 380/2021 privind completarea Listei medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecție, a serviciilor, combustibililor și lubrifianților pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziție centralizate la nivel național, aprobată prin Ordinul ministrului sănătății nr. 658/2013

 • Hotărâre 317/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 317/2021 privind modificarea anexei nr. 17 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a îndreptării erorii din descrierea tehnică a unui bun imobil din domeniul public al statului aflat în administrarea Institutului Astronomic din subordinea Academiei Române

 • Hotărâre 21/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 21/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Programul de lucru al Comisiei Europene pentru anul 2021 – O Uniune a vitalității într-o lume a fragilității – COM (2020) 690 final

 • Hotărâre 20/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 20/2021 referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE a Consiliului în ceea ce privește măsurile temporare privind taxa pe valoarea adăugată aplicabilă vaccinurilor împotriva COVID-19 și dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro aferente, ca răspuns la pandemia de COVID-19 – COM (2020) 688 final

 • Hotărâre 19/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 19/2021 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană – COM (2020) 682 final

 • Hotărâre 18/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 18/2021 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mediului aferent ghișeului unic al Uniunii Europene pentru vămi și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 – COM (2020) 673 final

 • Hotărâre 17/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 17/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu – O Uniune a egalității: Cadrul strategic al UE pentru egalitatea, incluziunea și participarea romilor – COM (2020) 620 final

 • Hotărâre 16/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 16/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – O Uniune a egalității: Planul de acțiune al UE de combatere a rasismului pentru perioada 2020-2025 – COM (2020) 565 final

 • Hotărâre 15/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 15/2021 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind modificarea Regulamentului (CE) nr. 1.367/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 septembrie 2006 privind aplicarea, pentru instituțiile și organismele comunitare, a dispozițiilor Convenției de la Aarhus privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în domeniul mediului – COM (2020) 642 final

 • Hotărâre 14/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 14/2021 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2018/848 privind producția ecologică în ceea ce privește data de aplicare a acestuia și anumite alte date menționate în regulamentul respectiv – COM (2020) 483 final

 • Hotărâre 13/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 13/2021 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 în ceea ce privește măsurile specifice referitoare la vehiculele din categoria L de sfârșit de serie, ca răspuns la epidemia de COVID-19 – COM (2020) 491 final