• Hotărâre 345/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 345/2022 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Varianta de ocolire Galați”

 • Ordin 233/2022, Agenția Națională a Funcționarilor Publici – ANFP

  Ordinul nr. 233/2022 pentru aprobarea conținutului și instrucțiunilor de elaborare a planului de perfecționare profesională a funcționarilor publici, precum și a modalității de comunicare a datelor solicitate de Agenția Națională a Funcționarilor Publici cu privire la perfecționarea profesională a funcționarilor publici

 • Ordin 234/2022, Agenția Națională a Funcționarilor Publici – ANFP

  Ordinul nr. 234/2022 pentru stabilirea domeniilor prioritare de formare și perfecționare profesională și a tematicii specifice programelor de formare și perfecționare profesională a funcționarilor publici

 • Ordin 579/2022, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 579/2022 privind completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 1.601/2013 pentru aprobarea listei cu aplicații care beneficiază de derogare de la restricția prevăzută la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice

 • Ordin 295/2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 295/2022 privind stabilirea procedurii de efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și al unităților ce funcționează în subordinea sa, devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2022-31 decembrie 2022

 • Ordin 151/2022, Ministerul Sportului

  Ordinul nr. 151/2022 privind aprobarea procedurilor pentru acordarea indemnizațiilor sportive