• Decizie 25/2020, Înalta Curte de Casație și Justiție – ÎCCJ

  Decizia nr. 25/2020 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curții de Apel București

 • Normă 1/2020, Fondul de Garantare a Depozitelor

  Normele nr. 1/2020 privind informarea deponenților de către instituțiile de credit

 • Ordin 28/2021, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 28/2021 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2020 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice

 • Ordin 27/2021, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 27/2021 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005