• Ordin 6776/2021, Departamentul pentru Situații de Urgență

  Ordinul nr. 6776/2021 privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru municipiul Orăștie, județul Hunedoara

 • Ordin 6775/2021, Departamentul pentru Situații de Urgență

  Ordinul nr. 6775/2021 privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Mogoșani, cu satele aparținătoare Chirca, Cojocaru, Merii, Mogoșani și Zăvoiu, județul Dâmbovița

 • Ordin 63/2021, Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate – ANMCS

  Ordinul nr. 63/2021 pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 433/2020 privind inițierea monitorizării tematice a unităților sanitare cu paturi înscrise sau acreditate în cel de-al II-lea ciclu de acreditare

 • Hotărâre 352/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 352/2021 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional

 • Ordonanță de urgență 19/2021, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal

 • Decret 239/2021, Președintele României

  Decretul nr. 239/2021 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere – S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative

 • Lege 50/2021, Parlamentul României

  Legea nr. 50/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere – S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative