• Normă 6/2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Norma nr. 6/2021 pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 21/2016 privind raportările referitoare la activitatea de asigurare și/sau de reasigurare

 • Ordin 6783/2021, Departamentul pentru Situații de Urgență

  Ordinul nr. 6783/2021 privind prelungirea carantinei zonale pentru orașul Bragadiru, județul Ilfov

 • Ordin 2702/2021, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2702/2021 pentru acreditarea Muzeului Național „Brătianu” din Ștefănești, județul Argeș

 • Decizie 253/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 253/2021 pentru eliberarea doamnei Oana-Marie Arat, la cerere, din funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

 • Hotărâre 353/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 353/2021 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar

 • Ordonanță de urgență 20/2021, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 20/2021 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în contextul evoluției situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008