• Ordin 6804/2021, Departamentul pentru Situații de Urgență

  Ordinul nr. 6804/2021 privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Bâcleș, comuna Bâcleș, județul Mehedinți

 • Decizie 255/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 255/2021 privind constituirea Comitetului de coordonare pentru monitorizarea implementării Strategiei naționale de renovare pe termen lung

 • Decizie 254/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 254/2021 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Gicu Iorga a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

 • Hotărâre 380/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 380/2021 pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, în vederea achiziționării medicamentelor necesare pentru tratamentul bolnavilor cu infecție COVID-19, dispozitivelor medicale și materialelor de protecție individuală pentru personalul medico-sanitar

 • Decizie 26/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 26/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 488^1 alin. (2) din Codul de procedură penală

 • Hotărâre 40/2021, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 40/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European și Consiliu – Strategia de securitate cibernetică a UE pentru deceniul digital – JOIN (2020)18

 • Hotărâre 39/2021, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 39/2021 privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților

 • Declarație 1/2021, Camera Deputaților

  Declarația nr. 1/2021 privind unele manifestări cu caracter antisemit din România și tentativele de reabilitare a criminalilor de război

 • Ordin 428/2021, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 451/428/2021 pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, precum și pentru modificarea și completarea acestuia

 • Ordin 451/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 451/428/2021 pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, precum și pentru modificarea și completarea acestuia

 • Ordin 450/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 450/2021 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.165/2020 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative