• Hotărâre 4/2018, Camera Consultanților Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 4/2018 privind aprobarea publicării Registrului consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală în Monitorul Oficial al României, Partea I

 • Decizie 1/2018, Înalta Curte de Casație și Justiție – ÎCCJ

  Decizia nr. 1/2018 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Craiova – Secția penală și pentru cauze cu minori prin Încheierea de ședință din data de 2 noiembrie 2017, pronunțată în Dosarul nr. 2.247/304/2014, prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei chestiuni de drept „modalitatea de interpretare a dispozițiilor art. 297 din Codul penal, respectiv art. 246 din Codul penal din 1969, în sensul de a lămuri dacă este îndeplinită condiția tipicității infracțiunii de abuz în serviciu sau a intervenit dezincriminarea, ca efect al Deciziei Curții Constituționale nr. 405 din 15 iunie 2016

 • Ordin 263/2018, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară – ANCPI

  Ordinul nr. 263/2018 pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în 11 unități administrativ-teritoriale din județul Dolj

 • Ordin 250/2018, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară – ANCPI

  Ordinul nr. 250/2018 pentru modificarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparține Spațiului Economic European în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei și al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 107/2010

 • Ordin 248/2018, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară – ANCPI

  Ordinul nr. 248/2018 pentru abrogarea unor dispoziții ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 108/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unități administrativ-teritoriale din județul Teleorman

 • Hotărâre 211/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 211/2018 privind transmiterea imobilului 3282 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Constanța, județul Constanța

 • Hotărâre 210/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 210/2018 privind modificarea datelor de identificare și transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, pentru Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vrancea, în administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Vrancea

 • Hotărâre 209/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 209/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică

sursa: www.lege5.ro