• Instrucțiuni din 07.01.2021, Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF

    Instrucțiunile de completare a formularului 212 „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”, din 07.01.2021

  • Ordin 14/2021, Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF

    Ordinul nr. 14/2021 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului 212 „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”

  • Ordin 3/2021, Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF

    Ordinul nr. 3/2021 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdicțiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimb automat de informații privind conturile financiare, a listei instituțiilor financiare nonraportoare și a listei conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internațional la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informații financiare