• Anexă din 23.03.2021, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor – ANSVSA

  Anexa la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 48/2021 pentru aprobarea documentației de atribuire a contractelor de concesiune prevăzute la art. 15 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, care cuprinde condițiile, criteriile, regulile și alte informații necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă și explicită cu privire la solicitările autorității contractante sau la elementele concesiunii, obiectul contractului și modul de desfășurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificațiile tehnice sau documentul descriptiv, condițiile contractuale propuse, formatele și modul de prezentare a documentelor de către candidați/ofertanți, informațiile privind obligațiile generale aplicabile candidaților/ofertanților, din 23.03.2021

 • Ordin 6837/2021, Departamentul pentru Situații de Urgență

  Ordinul nr. 6837/2021 privind prelungirea măsurii carantinei zonale pentru comuna Sânpetru, județul Brașov

 • Ordin 470/2021, Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 470/2021 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 204″Declarație anuală de venit pentru asocieri fără personalitatejuridică și entități supuse regimului transparenței fiscale”

 • Ordin 73/2021, Agenția Națională pentru Resurse Minerale – ANRM

  Ordinul nr. 73/2021 privind transferul drepturilor și obligațiilor stabilite prin Licența de concesiune a activitățiide exploatare a nisipului pentru materiale de construcție nr. 16.413/2013din perimetrul Tușnad-Lăzărești, județul Harghita

 • Ordin 48/2021, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor – ANSVSA

  Ordinul nr. 48/2021 pentru aprobarea documentației de atribuire a contractelor de concesiune prevăzute la art. 15alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinareși pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004,cu modificările și completările ulterioare, care cuprinde condițiile, criteriile,regulile și alte informații necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă,corectă și explicită cu privire la solicitările autorității contractante sau la elementele concesiunii,obiectul contractului și modul de desfășurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificațiiletehnice sau documentul descriptiv, condițiile contractuale propuse, formateleși modul de prezentare a documentelor de către candidați/ofertanți, informațiileprivind obligațiile generale aplicabile candidaților/ofertanților