• Ordin 456/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 456/2021 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor și a unităților de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 și a listei spitalelor și unităților de dializă care asigură asistența medicală pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competență

 • Hotărâre 2/2021, Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România – ANEVAR

  Hotărârea nr. 2/2021 pentru numirea membrilor Comisiei de etică și disciplină a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România

 • Ordin 435/2021, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 454/435/2021 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

 • Ordin 454/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 454/435/2021 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora