• Decizie 264/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 264/2021 privind eliberarea domnului Mario De Mezzo din funcția de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

 • Decizie 265/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 265/2021 privind numirea domnului Răzvan-Codruț Pop în funcția de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

 • Hotărâre 397/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 397/2021 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. – sucursalele regionale CF Brașov și Constanța, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz

 • Ordin 6900/2021, Departamentul pentru Situații de Urgență

  Ordinul nr. 6900/2021 privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru orașul Pucioasa, cu localitățile componente Bela, Diaconești, Glodeni, Malurile, Miculești, Pucioasa și Pucioasa-Sat, județul Dâmbovița

 • Ordin 6901/2021, Departamentul pentru Situații de Urgență

  Ordinul nr. 6901/2021 privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Glodeni, cu satele aparținătoare Glodeni, Gușoiu, Lăculețe, Livezile, Malu Mierii și Schela, județul Dâmbovița

 • Ordin 6902/2021, Departamentul pentru Situații de Urgență

  Ordinul nr. 6902/2021 privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Roșcani, cu satele aparținătoare Roșcani și Rădeni, județul Iași

 • Decret 267/2021, Președintele României

  Decretul nr. 267/2021 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative

 • Lege 60/2021, Parlamentul României

  Legea nr. 60/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative

 • Decret 266/2021, Președintele României

  Decretul nr. 266/2021 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 182/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și a art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă

 • Lege 59/2021, Parlamentul României

  Legea nr. 59/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 182/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și a art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă