• Ordin 49/2021, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor – ANSVSA

    Ordinul nr. 49/2021 privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, ca urmare a actualizării tarifelor în funcție de rata inflației din anul 2020

  • Decizie 840/2020, Curtea Constituțională – CCR

    Decizia nr. 840/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (1) partea introductivă și alin. (3) teza finală și ale art. 11 alin. (1) partea introductivă și alin. (2) teza a doua prin raportare la sintagma „data luării la cunoștință” din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

  • Decizie 788/2020, Curtea Constituțională – CCR

    Decizia nr. 788/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, precum și a ordonanței de urgență în ansamblul său