• Ordonanță de urgență 42/2022, Guvernul României

    Ordonanța de urgență nr. 42/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei

  • Ordin 223/2022, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

    Ordinul nr. 223/2022 pentru modificarea Metodologiei de înregistrare și evaluare a solicitărilor de finanțare a unor cheltuieli de investiții și reparații capitale pentru centrele de zi și rezidențiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și de decontare a finanțării, aprobată prin Ordinului ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 2.765/2012