• Decizie 273/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 273/2022 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 533/2021 privind înființarea Grupului de lucru interinstituțional GLI-CYBER

 • Decret 483/2022, Președintele României

  Decretul nr. 483/2022 privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2017 privind acțiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996

 • Decret 484/2022, Președintele României

  Decretul nr. 484/2022 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale

 • Hotărâre 475/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 475/2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 892/1998 privind înființarea Companiei Naționale „Unifarm” – S.A.

 • Lege 78/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 78/2022 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2017 privind acțiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996

 • Lege 79/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 79/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale

 • Ordin 359/2022, Consiliul Concurenței

  Ordinul nr. 359/2022 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind analiza și soluționarea plângerilor referitoare la încălcarea Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european

 • Ordin 198/2022, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 198/2022 privind modificarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 299/2017 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici și a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative

 • Ordin 58/2022, Ministerul Apărării Naționale – MApN

  Ordinul nr. M.58/2022 pentru modificarea Normelor de aplicare în Ministerul Apărării Naționale a Legii nr. 168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.7/2021

 • Ordin 948/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 948/2022 privind prospectul de emisiune a obligațiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna aprilie 2022

 • Ordonanță de urgență 41/2022, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și de abrogare a art. XXVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

 • Regulament din 17.03.2022, Consiliul Concurenței

  Regulamentul privind analiza și soluționarea plângerilor referitoare la încălcarea Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european, din 17.03.2022