• Ordin 131/2019, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice – ANRSC

  Ordinul nr. 131/1401/2019 privind documentele standard și contractul-cadru care vor fi utilizate în cadrul procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane în unitățile administrativ-teritoriale, realizat cu autobuze, troleibuze și/sau tramvaie

 • Ordin 1401/2019, Agenția Națională pentru Achiziții Publice

  Ordinul nr. 131/1401/2019 privind documentele standard și contractul-cadru care vor fi utilizate în cadrul procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane în unitățile administrativ-teritoriale, realizat cu autobuze, troleibuze și/sau tramvaie

 • Hotărâre 259/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 259/2019 privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției și transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției în administrarea tribunalelor

 • Hotărâre 258/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 258/2019 privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale unui imobil aparținând domeniului public al statului și transmiterea unei părți din acesta din administrarea Administrației Naționale a Penitenciarelor – Penitenciarul Satu Mare în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. a obiectivului de investiții „Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare”

 • Regulament din 18.04.2019, Guvernul României

  Regulamentul de aplicare a Legii nr. 142/2018 privind precursorii de droguri, din 18.04.2019

 • Hotărâre 236/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 236/2019 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 142/2018 privind precursorii de droguri

 • Decizie 3/2019, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 3/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 80 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizie 864/2018, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 864/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 80 alin. (1) și (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii