• Ordin 153/2019, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor – ANPC

  Ordinul nr. 153/2019 privind stabilirea tarifului pentru prestarea unor servicii de către personalul Direcției metale prețioase, pietre prețioase și Proces Kimberley din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice și juridice interesate

 • Ordin 57/2019, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 57/2019 privind completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 53/2013

 • Ordin 402/2019, Banca Națională a României – BNR

  Ordinul nr. 402/2019 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituții Financiare Nebancare a Societății MAXIM LEASING IFN – S.A.

 • Ordin 2113/2019, Ministerul Finanțelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 2113/2019 privind blocarea resurselor economice al căror beneficiar real este entitatea desemnată SYRIAN SCIENTIFIC STUDIES AND RESEARCH CENTER (SSRC)

 • Ordin 765/2019, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 765/2019 privind stabilirea procedurii de efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială, stabilite în favoarea personalului Ministerului Transporturilor și al unităților ce funcționează în subordinea sa, devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2021

 • Decizie 54/2019, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 54/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 336 alin. (1) din Codul de procedură penală

 • Decret 433/2019, Președintele României

  Decretul nr. 433/2019 privind promulgarea Legii pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile

 • Lege 95/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 95/2019 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile