• Ordin 1624/2019, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară – ANCPI

  Ordinul nr. 1624/2019 privind aducerea la cunoștința publică a sectoarelor cadastrale din unitatea administrativ-teritorială Sâncel din județul Alba în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică

 • Hotărâre 279/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 279/2019 privind preluarea și darea în administrarea Ministerului Transporturilor a unui sector de drum județean, situat în județul Satu Mare, trecut în domeniul public al statului, precum și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor de interes național, în vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor

 • Hotărâre 278/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 278/2019 privind organizarea și desfășurarea referendumului național din data de 26 mai 2019, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 100/2019 pentru aprobarea bugetului și a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019

 • Hotărâre 271/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 271/2019 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Consolidare și restaurare Cazino Constanța – (clădire S + P + 1E + M, pod parțial și rampa de acces către subsol) și lucrări exterioare (reabilitarea platformă terasă, rețele utilități, zid de apărare și balustradă)”

 • Hotărâre 270/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 270/2019 privind acordarea unor ajutoare de urgență

 • Decizie 44/2019, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 44/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 și art. 24 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 207/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, raportate la art. 29 alin. (5) teza a doua din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale

 • Decret 442/2019, Președintele României

  Decretul nr. 442/2019 privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit