• Hotărâre 274/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 274/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Compania Națională „Romarm” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărâre 273/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 273/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Comercială „Uzina Termoelectrică Midia” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

 • Rectificare din 10.05.2019, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Legea nr. 64/2019, din 10.05.2019

 • Ordin 2140/2019, Ministerul Finanțelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 2140/2019 privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 417/2015 pentru aprobarea Instrucțiunilor de punere în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare și desfășurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului și conținutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum și pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale

 • Ordin 92/2019, Ministerul Apărării Naționale – MApN

  Ordinul nr. 92/2019 pentru modificarea Normelor privind închirierea unor imobile sau părți din acestea, disponibile, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale și în proprietatea publică a statului, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.109/2011

 • Hotărâre 272/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 272/2019 privind constituirea Comitetului Interdepartamental pentru Dezvoltare Durabilă

 • Decizie 41/2019, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 41/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decret 440/2019, Președintele României

  Decretul nr. 440/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011

 • Lege 102/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 102/2019 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011

 • Decret 437/2019, Președintele României

  Decretul nr. 437/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 139/2002 privind desființarea Societății Naționale „Cai de Rasă” – S.A. și preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Națională a Pădurilor

 • Lege 99/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 99/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 139/2002 privind desființarea Societății Naționale „Cai de Rasă” – S.A. și preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Națională a Pădurilor