• Ordin 134/2019, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice – ANRSC

  Ordinul nr. 134/2019 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane

 • Ordin 393/2019, Ministerul Mediului

  Ordinul nr. 393/2019 pentru modificarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 760/2018

 • Regulament din 16.04.2019, Consiliul Concurenței

  Regulamentul pentru completarea art. 1 din Regulamentul de procedură al Consiliului Concurenței, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 377/2017, din 16.04.2019

 • Ordin 406/2019, Consiliul Concurenței

  Ordinul nr. 406/2019 privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru completarea art. 1 din Regulamentul de procedură al Consiliului Concurenței, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 377/2017

 • Decret 438/2019, Președintele României

  Decretul nr. 438/2019 pentru promulgarea Legii privind instituirea zilei de 21 aprilie Ziua națională a luptei împotriva traficului ilicit de mărfuri

 • Lege 100/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 100/2019 privind instituirea zilei de 21 aprilie – Ziua națională a luptei împotriva traficului ilicit de mărfuri

 • Decret 436/2019, Președintele României

  Decretul nr. 436/2019 pentru promulgarea Legii privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală

 • Lege 98/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 98/2019 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală

 • Decizie 7/2019, Înalta Curte de Casație și Justiție – ÎCCJ

  Decizia nr. 7/2019 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Maramureș în Dosarul nr. 1.005/336/2018, prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a chestiunii de drept: „dacă interpretarea dispozițiilor art. 551 din Legea nr. 254/2013 permite, în cadrul contestației la executare formulate în baza art. 598 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură penală, schimbarea încadrării juridice și a regimului sancționator avut în vedere la momentul judecării cauzei, ca o consecință a recalculării pedepsei «executate sau considerată ca executată», astfel recalculată, urmare aplicării dispozițiilor art. 551 din Legea nr. 254/2013 cu raportare la art. 43 alin. (1) și (5) din Codul penal”