• Hotărâre 276/2019, Guvernul României

    Hotărârea nr. 276/2019 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Administrația Națională „Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor

  • Decizie 131/2019, Curtea Constituțională – CCR

    Decizia nr. 131/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 154 alin. (4) și art. 163 alin. (3) și (6) din Codul de procedură civilă coroborate cu sintagma „indiferent dacă partea a primit sau nu citația ori alt act de procedură personal”, cuprinsă în art. 165 pct. 1 din Codul de procedură civilă