• Ordin 247/2022, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

  Ordinul nr. 247/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Institutului Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale, aflat în coordonarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale

 • Ordin 3557/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3557/2022 pentru modificarea și completarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari/preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2022-2023, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 5.511/2021

 • Ordin 955/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 955/2022 privind aprobarea Procedurii de implementare și a schemei de ajutor de stat asociate Programului IMM PROD

 • Decizie 36/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 36/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

 • Decret 491/2022, Președintele României

  Decretul nr. 491/2022 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și pentru modificarea și completarea Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale

 • Lege 86/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 86/2022 pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și pentru modificarea și completarea Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale

 • Decret 490/2022, Președintele României

  Decretul nr. 490/2022 privind promulgarea Legii pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, precum și pentru completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local

 • Lege 85/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 85/2022 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, precum și pentru completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local

 • Decret 489/2022, Președintele României

  Decretul nr. 489/2022 pentru promulgarea Legii privind modificarea art. III alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare

 • Lege 84/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 84/2022 privind modificarea art. III alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare