• Ordin 42/2021, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor – ANSVSA

  Ordinul nr. 42/2021 pentru modificarea și completarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităților/centrelor de colectare/exploatațiilor de origine și a mijloacelor de transport din domeniul sănătății și al bunăstării animalelor, a unităților implicate în depozitarea și neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman și a produselor procesate, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 16/2010

 • Hotărâre 396/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 396/2021 privind actualizarea valorii de inventar și a descrierii tehnice, după caz, a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” – S.A. Constanța, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Metodologie din 19.03.2021, Ministerul Educației

  Metodologia pentru aplicarea mecanismului de alertă privind interzicerea de către instanțele judecătorești a dreptului unui cadru didactic de a desfășura activități legate de educarea și îngrijirea minorilor, din 19.03.2021

 • Ordin 3511/2021, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3511/2021 privind aprobarea Metodologiei pentru aplicarea mecanismului de alertă privind interzicerea de către instanțele judecătorești a dreptului unui cadru didactic de a desfășura activități legate de educarea și îngrijirea minorilor