• Metodologie din 06.04.2022, Guvernul României

  Metodologia de elaborare și execuție a programelor bugetare, din 06.04.2022

 • Hotărâre 467/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 467/2022 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare și execuție a programelor bugetare

 • Ordin 67/2022, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 67/2022 privind aplicarea în luna aprilie 2022 a prevederilor art. 23 din Metodologia de determinare și monitorizare a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 117/2013

 • Decizie 634/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 634/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari

 • Hotărâre 33/2022, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 33/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Asumarea responsabilității pentru deșeurile produse: expedierile de deșeuri într-o economie curată și mai circulară – COM(2021) 708

 • Hotărâre 32/2022, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 32/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Comunicarea din 2021 privind politica de extindere a UE-COM(2021) 644