• Ordin 512/2022, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

  Ordinul nr. 3.350/365/512/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Editura Didactică și Pedagogică – S.A.

 • Ordin 365/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 3.350/365/512/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Editura Didactică și Pedagogică – S.A.

 • Ordin 3350/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3.350/365/512/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Editura Didactică și Pedagogică – S.A.

 • Ordin 620/2022, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

  Ordinul nr. 481/938/620/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Damen Shipyards Mangalia – S.A., unde Societatea Șantierul Naval 2 Mai – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, deține 51% din capitalul social

 • Ordin 938/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 481/938/620/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Damen Shipyards Mangalia – S.A., unde Societatea Șantierul Naval 2 Mai – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, deține 51% din capitalul social

 • Ordin 481/2022, Ministerul Economiei – ME

  Ordinul nr. 481/938/620/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Damen Shipyards Mangalia – S.A., unde Societatea Șantierul Naval 2 Mai – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, deține 51% din capitalul social

 • Ordin 370/2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 370/2022 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele și locurile de operare și limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum și limitele radelor portuare și ale zonelor de ancoraj

 • Hotărâre 489/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 489/2022 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății, precum și transmiterea unei părți a acestuia din administrarea Ministerului Sănătății în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, pentru Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A.

 • Hotărâre 488/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 488/2022 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil și darea acestuia în administrarea Direcției Județene pentru Cultură Bacău

 • Hotărâre 487/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 487/2022 privind actualizarea valorii de inventar și, după caz, modificarea și completarea datelor de identificare ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Sănătății sau în administrarea Ministerului Sănătății prin unități aflate în subordinea sa

 • Ordin 3533/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3533/2022 privind aprobarea calendarului sesiunii speciale a examenului de bacalaureat – 2022 pentru absolvenții de liceu participanți la loturile olimpice și la competițiile sportive și artistice internaționale care se desfășoară în aceeași perioadă cu examenul național de bacalaureat 2022 – sesiunea iunie-iulie și/sau pentru absolvenții de liceu care susțin examenul de admitere la academii militare din Statele Unite ale Americii