• Decret 494/2022, Președintele României

  Decretul nr. 494/2022 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2021 pentru modificarea articolului unic din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2021 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. II pct. 9 și art. III din Legea nr. 295/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare

 • Lege 89/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 89/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2021 pentru modificarea articolului unic din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2021 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. II pct. 9 și art. III din Legea nr. 295/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare

 • Decret 493/2022, Președintele României

  Decretul nr. 493/2022 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene

 • Lege 88/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 88/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene

 • Decret 492/2022, Președintele României

  Decretul nr. 492/2022 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2021 pentru modificarea unor acte normative, precum și reglementarea unor măsuri în domeniul protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități

 • Lege 87/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 87/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2021 pentru modificarea unor acte normative, precum și reglementarea unor măsuri în domeniul protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități

 • Ordin 727/2022, Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 727/2022 privind blocarea acreditivului IMP/LC000312201, emis de Banca Transilvania – S.A. în beneficiul entității MMK METALURJI SANAYI TICARET VE LIMAN ISLETMECILIGI A.S.

 • Hotărâre 484/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 484/2022 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 4 și 5 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” și a anexei nr. 3 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, precum și pentru modificarea unor acte normative

 • Ordin 60/2022, Ministerul Apărării Naționale – MApN

  Ordinul nr. M.60/2022 privind abrogarea Ordinului ministrului apărării nr. M.45/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de domenii și infrastructuri

 • Decizie 193/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 193/2022 asupra obiecției de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea art. 6 alin. (9) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000