• Anexă din 31.03.2021, Guvernul României

  Anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 385/2021 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2021-2022, din 31.03.2021

 • Acord din 27.01.2020, Guvernul României

  Acord între Guvernul României și Consiliul de Miniștri al Bosniei și Herțegovinei privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate din 27.01.2020

 • Decizie 49/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 49/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 442 din Codul de procedură civilă

 • Decret 273/2021, Președintele României

  Decretul nr. 273/2021 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Consiliul de Miniștri al Bosniei și Herțegovinei privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la Sarajevo la 27 ianuarie 2020

 • Hotărâre 385/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 385/2021 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2021-2022

 • Lege 64/2021, Parlamentul României

  Legea nr. 64/2021 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Consiliul de Miniștri al Bosniei și Herțegovinei privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la Sarajevo la 27 ianuarie 2020

 • Ordin 505/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 505/2021 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor și a unităților de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 și a listei spitalelor și unităților de dializă care asigură asistența medicală pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competență