• Decizie 29/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 29/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

 • Decizie 3/2022, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

  Decizia nr. 3/2022 privind examinarea sesizării formulate de către Curtea de Apel Cluj, Secția penală, prin care, în baza art. 476 alin. (1) din Codul de procedură penală, raportat la art. 475 din Codul de procedură penală, solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „Dacă în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 3 din Legea nr. 143/2000, în situația în care o persoană călătorește în România cu avionul având asupra sa droguri, acestea se consideră introduse în țară (cu consecința consumării infracțiunii) în momentul în care persoana aflată la bordul aeronavei trece frontiera, intrând astfel în spațiul aerian cuprins între frontierele de stat sau, dimpotrivă, drogurile se consideră introduse în țară doar ulterior momentului în care, după aterizarea aeronavei, persoana în cauză a trecut de punctul de trecere a frontierei situat în incinta aeroportului, iar în acest din urmă caz, dacă efectuarea controlului vamal prezintă vreo relevanță în privința consumării infracțiunii.”

 • Hotărâre 471/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 471/2022 privind înscrierea unor bunuri imobile de natura corecțiilor de torenți în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – Regia Națională a Pădurilor – Romsilva

 • Hotărâre 472/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 472/2022 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Complex Sportiv Stadion Municipal”, municipiul Alexandria, județul Teleorman

 • Hotărâre 490/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 490/2022 pentru aprobarea Strategiei naționale privind drepturile persoanelor cu dizabilități „O Românie echitabilă” 2022-2027