• Decret 519/2022, Președintele României

  Decretul nr. 519/2022 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 173/2020 privind reglementarea condițiilor pentru atribuirea și închirierea unor imobile, proprietate publică și privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, și privind unele măsuri de reglementare a condițiilor de vânzare ale unor imobile către persoane aflate în situații speciale, precum și pentru modificarea unui act normativ

 • Hotărâre 500/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 500/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes național aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

 • Lege 103/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 103/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 173/2020 privind reglementarea condițiilor pentru atribuirea și închirierea unor imobile, proprietate publică și privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, și privind unele măsuri de reglementare a condițiilor de vânzare ale unor imobile către persoane aflate în situații speciale, precum și pentru modificarea unui act normativ

 • Ordonanță de urgență 47/2022, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru

 • Ordonanță de urgență 48/2022, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 48/2022 privind plata diferențelor de drepturi salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada 1 iulie 2017-31 august 2021

 • Ordonanță de urgență 49/2022, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 49/2022 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului și pentru modificarea unor acte normative