• Ordin 382/2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 382/2022 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 187/2015 privind efectuarea formalităților de sosire/plecare în/din porturile românești a navelor de navigație interioară

 • Ordin 217/2022, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 1.166/217/2022 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017

 • Ordin 1166/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1.166/217/2022 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017

 • Rectificare din 15.04.2022, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind anexa la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022, din 15.04.2022

 • Ordin 3551/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3551/2022 pentru aprobarea Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2022

 • Ordin 218/2022, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 1.165/218/2022 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.192/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical și a instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizații asiguraților din sistemul asigurărilor sociale de sănătate și din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale

 • Ordin 1165/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1.165/218/2022 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.192/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical și a instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizații asiguraților din sistemul asigurărilor sociale de sănătate și din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale