• Regulament din 24.03.2022, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Regulamentul privind gestionarea și operarea conturilor din registrul Uniunii al emisiilor de gaze cu efect de seră, aflate sub jurisdicția statului român, din 24.03.2022

 • Ordin 668/2022, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 668/2022 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea și operarea conturilor din registrul Uniunii al emisiilor de gaze cu efect de seră, aflate sub jurisdicția statului român

 • Regulament din 13.04.2022, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de coordonare care funcționează pe lângă Institutul Național de Administrație, din 13.04.2022

 • Ordin 572/2022, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Ordinul nr. 572/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de coordonare care funcționează pe lângă Institutul Național de Administrație

 • Hotărâre 503/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 503/2022 pentru aprobarea repartizării sub formă de vărsăminte la bugetul de stat a cotei din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, realizat de Regia Autonomă „Imprimeria Băncii Naționale a României” pentru exercițiul financiar al anului 2021

 • Hotărâre 485/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 485/2022 privind modificarea elementelor-cadru de descriere tehnică și a valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Aiud din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării

 • Ordonanță de urgență 46/2022, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 46/2022 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/452 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996