• Raport 4596/2022, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

    Raportul nr. 4596/2022 privind activitatea desfășurată de către Departamentul de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale în anul 2021

  • Ordin 42/2022, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor – ANSVSA

    Ordinul nr. 42/2022 pentru modificarea și completarea Normei sanitare veterinare privind condițiile de organizare și funcționare a unităților farmaceutice veterinare, precum și procedura de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară a unităților și activităților din domeniul farmaceutic veterinar, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 83/2014

  • Ordin 357/2022, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară – ANCPI

    Ordinul nr. 357/2022 privind modificarea și completarea Procedurii și a modalității de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016