• Hotărâre 1/2021, Consiliul Național de Integritate – CNI

  Hotărârea nr. 1/2021 privind modificarea și completarea Regulamentului de desfășurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcțiilor de președinte și/sau vicepreședinte ai Agenției Naționale de Integritate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Național de Integritate nr. 2/2007

 • Decizie 514/2021, Administrația Națională a Penitenciarelor – ANP

  Decizia nr. 514/2021 pentru completarea Procedurii de selecție a operatorilor serviciilor de telefonie necesare exercitării dreptului deținuților la convorbiri telefonice, categoriilor de servicii de telefonie și condițiilor de furnizare a acestora, aprobate prin Decizia directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor nr. 463/2017

 • Hotărâre 408/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 408/2021 privind scoaterea unor bunuri imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, ca urmare a pieirii în urma unor calamități naturale

 • Hotărâre 43/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 43/2021 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 347/2013 – COM (2020) 824 final

 • Hotărâre 42/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 42/2021 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1.862 privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală, în ceea ce privește introducerea de semnalări de către Europol – COM (2020) 791 final

 • Hotărâre 41/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 41/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Plan de acțiune privind integrarea și incluziunea pentru perioada 2021-2027 – COM (2020) 758 final

 • Hotărâre 40/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 40/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – O strategie a UE privind valorificarea potențialului energiei din surse regenerabile offshore pentru un viitor neutru climatic – COM (2020) 741 final

 • Hotărâre 39/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 39/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Asigurarea justiției în UE – o strategie europeană în materie de formare judiciară pentru perioada 2021-2024 – COM (2020) 713 final

 • Hotărâre 38/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 38/2021 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un sistem informatizat de comunicare în cadrul procedurilor civile și penale transfrontaliere (sistemul e-CODEX) și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1.726 – COM (2020) 712 final

 • Hotărâre 37/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 37/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Digitalizarea justiției în Uniunea Europeană – o panoplie de posibilități – COM (2020) 710 final

 • Hotărâre 36/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 36/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Un val de renovări pentru Europa – ecologizarea clădirilor, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea condițiilor de trai – COM (2020) 662 final

 • Hotărâre 35/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 35/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Strategia UE privind uniunea securității – COM (2020) 605 final

 • Hotărâre 34/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 34/2021 referitoare la Pachetul de toamnă privind Semestrul European 2021- Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Banca Centrală Europeană privind proiectele de planuri bugetare pentru 2021: Evaluare generală – COM (2020) 750 final, Recomandare de Recomandare a Consiliului privind politica economică a zonei euro – COM (2020) 746 final, Raport al Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană și Comitetul Economic și Social European – Raport privind mecanismul de alertă 2021 [elaborat în conformitate cu articolele 3 și 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.176/2011 privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice] – COM (2020) 745 final, Propunere de Raport comun privind ocuparea forței de muncă a Comisiei Europene și Consiliului – COM (2020) 744 final, Comunicare a Comisiei către Consiliu – Situația bugetară a României – COM (2020) 752 final