• Ordin 224/2022, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 224/2022 pentru modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2022 și 2023, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022, precum și pentru reglementarea unor măsuri cu privire la derularea Programului național de diabet zaharat

 • Decizie 286/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 286/2022 privind numirea unui membru al Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România și comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România

 • Decizie 285/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 285/2022 privind numirea în calitatea de membri ai Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă a unor reprezentanți ai Guvernului

 • Decizie 284/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 284/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Mariana Cristea a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene

 • Decizie 283/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 283/2022 pentru numirea doamnei Anca-Minodora Costin-Hendea în funcția de secretar de stat la Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse

 • Decizie 282/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 282/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Bogdan Paul Dobrin a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general la Agenția Națională pentru Achiziții Publice

 • Decizie 281/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 281/2022 pentru numirea doamnei Daniela Nicolescu în funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei

 • Decizie 280/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 280/2022 pentru numirea domnului Terente Ciui în funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei

 • Hotărâre 537/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 537/2022 privind stabilirea cadrului instituțional și a măsurilor pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/787 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 privind definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase, utilizarea denumirilor băuturilor spirtoase în prezentarea și etichetarea altor produse alimentare, protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase, utilizarea alcoolului etilic și a distilatelor de origine agricolă în băuturile alcoolice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008

 • Metodologie din 21.04.2022, Guvernul României

  Metodologia de raportare, monitorizare și calcul al pierderilor de vaccin împotriva COVID-19, din 21.04.2022

 • Hotărâre 536/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 536/2022 pentru aprobarea Metodologiei de raportare, monitorizare și calcul al pierderilor de vaccin împotriva COVID-19

 • Hotărâre 534/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 534/2022 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Autostrada Sibiu-Făgăraș”, județele Sibiu și Brașov

 • Hotărâre 533/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 533/2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.279/2001 privind transmiterea complexului „Palat Cotroceni” din administrarea Ministerului Culturii și Cultelor și a Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Administrației Prezidențiale

 • Hotărâre 518/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 518/2022 privind înscrierea imobilului, teren în suprafață de 28 mp, situat în municipiul Dorohoi, strada Grigore Ghica FN, județul Botoșani, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Educației, prin Inspectoratul Școlar Județean Botoșani și Clubul Copiilor Dorohoi

 • Hotărâre 516/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 516/2022 pentru aprobarea plății contribuției financiare a Poliției Române la proiectul „Continuarea implementării Strategiei multianuale a EUCPN și a Rețelei informale de abordare administrativă – Secretariatul EUCPN al Rețelei Europene de Prevenire a Criminalității”

 • Decret 534/2022, Președintele României

  Decretul nr. 534/2022 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011

 • Lege 115/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 115/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011

 • Decret 533/2022, Președintele României

  Decretul nr. 533/2022 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2021 pentru aprobarea Acordului de împrumut (Mecanismul de redresare și reziliență) dintre Comisia Europeană și România, semnat la București la 26 noiembrie 2021 și la Bruxelles la 15 decembrie 2021

 • Lege 114/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 114/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2021 pentru aprobarea Acordului de împrumut (Mecanismul de redresare și reziliență) dintre Comisia Europeană și România, semnat la București la 26 noiembrie 2021 și la Bruxelles la 15 decembrie 2021

 • Decret 531/2022, Președintele României

  Decretul nr. 531/2022 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru prorogarea unui termen

 • Lege 112/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 112/2022 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru prorogarea unui termen