• Anexă din 15.03.2022, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor – ANSVSA

  Anexele nr. 1-5 la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 32/2022 pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, ca urmare a actualizării tarifelor în funcție de rata inflației din anul 2021, din 15.03.2022

 • Ghid din 11.04.2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Ghidul privind raportările referitoare la cazurile de neexecutare a decontării în temeiul art. 7 din CSDR, din 11.04.2022

 • Normă 12/2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Norma nr. 12/2022 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind raportările referitoare la cazurile de neexecutare a decontării în temeiul art. 7 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 (CSDR)

 • Ordin 32/2022, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor – ANSVSA

  Ordinul nr. 32/2022 pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, ca urmare a actualizării tarifelor în funcție de rata inflației din anul 2021

 • Hotărâre 521/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 521/2022 privind înscrierea imobilelor situate în municipiul Iași, strada Codrescu nr. 6 și Strada Sărăriei nr. 189, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Ministerului Educației pentru Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași