• Act din 16.04.2021, Monitorul Oficial

  Actul partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, din 16.04.2021

 • Hotărâre 425/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 425/2021 privind închirierea unor spații din domeniul public al statului și administrarea Spitalului de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Săpoca, unitate sanitară din subordinea Ministerului Sănătății

 • Hotărâre 54/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 54/2021 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/41/UE în ceea ce privește alinierea acesteia la normele UE privind protecția datelor cu caracter personal – COM(2021) 21 final

 • Hotărâre 53/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 53/2021 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei-cadru 2002/465/JAI a Consiliului în ceea ce privește alinierea acesteia la normele UE privind protecția datelor cu caracter personal – COM(2021) 20 final

 • Hotărâre 52/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 52/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu – Strategia de securitate cibernetică a UE pentru deceniul digital – JOIN(2020) 18 final

 • Hotărâre 51/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 51/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Agenda UE privind combaterea terorismului: anticipare, prevenire, protejare și răspuns – COM(2020) 795 final

 • Hotărâre 50/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 50/2021 referitoare la Pachetul „O Uniune Europeană a sănătății” – Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Construirea unei Uniuni Europene a sănătății: consolidarea rezilienței UE în caz de amenințări transfrontaliere la adresa sănătății – COM(2020) 724 final, propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind consolidarea rolului Agenției Europene pentru Medicamente în ceea ce privește pregătirea pentru situații de criză în domeniul medicamentelor și al dispozitivelor medicale și gestionarea acestora – COM(2020) 725 final, propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 851/2004 de creare a unui Centru european de prevenire și control al bolilor – COM(2020) 726 final, propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate și de abrogare a Deciziei nr. 1.082/2013/UE – COM(2020) 727 final și Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Strategia farmaceutică pentru Europa – COM(2020) 761 final

 • Hotărâre 49/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 49/2021 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentul European și al Consiliului privind guvernanța datelor la nivel european (Legea privind guvernanța datelor) – COM(2020) 767 final

 • Hotărâre 48/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 48/2021 referitoare la propunerea de Directivă privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate cibernetică în Uniune, de abrogare a Directivei (UE) 2016/1.148 – COM(2020) 823 final

 • Hotărâre 47/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 47/2021 referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 389/2012 al Consiliului privind cooperarea administrativă în domeniul accizelor în ceea ce privește conținutul registrelor electronice – COM(2021) 28 final

 • Hotărâre 46/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 46/2021 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reziliența entităților critice – COM(2020) 829 final