• Procedură din 19.04.2022, Ministerul Finanțelor

  Procedura de autorizare a importurilor de bunuri în regim de scutire de taxe vamale de către organizații sau instituții în aplicarea dispozițiilor art. 43-53, art. 57-59, art. 61-80 și ale art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale, din 19.04.2022

 • Ordin 3701/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 3701/2022 privind aprobarea Procedurii de autorizare a importurilor de bunuri în regim de scutire de taxe vamale de către organizații sau instituții în aplicarea dispozițiilor art. 43-53, art. 57-59, art. 61-80 și ale art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale

 • Ordin 1594/2022, Ministerul Justiției – MJ

  Ordinul nr. 1594/C/2022 privind condițiile de acordare pentru personalul din sistemul administrației penitenciare a majorării salariale în cuantumul prevăzut la art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2

 • Procedură din 19.04.2022, Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF

  Procedura de restituire a impozitului pe dividende rezultat din regularizarea anuală a dividendelor distribuite parțial în cursul anului, din 19.04.2022

 • Ordin 765/2022, Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 765/2022 privind Procedura de restituire a impozitului pe dividende rezultat din regularizarea anuală a dividendelor distribuite parțial în cursul anului

 • Ordin 62/2022, Agenția Națională pentru Resurse Minerale – ANRM

  Ordinul nr. 62/2022 privind aprobarea transferului drepturilor dobândite și al obligațiilor asumate prin Licența de concesiune nr. 3.285/2000 a activității de exploatare a nisipului și pietrișului din perimetrul Cristești-Drăgușeni, județele Iași și Suceava

 • Hotărâre 538/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 538/2022 privind aprobarea plății cotizației anuale a României ce decurge din calitatea de membru în cadrul Fundației Europene pentru Tineret

 • Decret 530/2022, Președintele României

  Decretul nr. 530/2022 pentru promulgarea Legii privind reglementarea activității prestatorului casnic

 • Lege 111/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 111/2022 privind reglementarea activității prestatorului casnic