• Anexă din 20.04.2022, Ministerul Sănătății – MS

  Anexa la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.209/2022 privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 443/2022 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative, din 20.04.2022

 • Normă din 15.04.2022, Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări- CIFGA

  Norma nr. N3.3.2/2022 – „Asigurarea pe termen scurt, în numele și în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiață și riscuri temporar nonpiață” – (NI-ASR-07-XII/0)

 • Hotărâre 142/2022, Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări- CIFGA

  Hotărârea nr. 142/2022 pentru aprobarea Normei N3.3.2 „Asigurarea pe termen scurt, în numele și în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiață și riscuri temporar nonpiață” (NI-ASR-07-XII/0)

 • Acord din 09.03.2022, Ministerul Afacerilor Externe – MAE

  Acordul dintre Guvernul României și Programul Alimentar Mondial privind stabilirea unei prezențe a Programului Alimentar Mondial pe teritoriul României, în vederea susținerii operațiunilor de urgență în Ucraina, pentru o durată de trei luni (martie-mai 2022), încheiat prin schimb de scrisori semnate la Roma la 2 martie 2022, respectiv la București la 9 martie 2022

 • Ordin 958/2022, Ministerul Afacerilor Externe – MAE

  Ordinul nr. 958/2022 privind intrarea în vigoare a unui tratat internațional

 • Ordin 430/2022, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară – ANCPI

  Ordinul nr. 430/2022 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru și înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1/2020

 • Ordin 1209/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1209/2022 privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 443/2022 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative

 • Decizie 897/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 897/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 38 și ale art. 168 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizie 821/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 821/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 99 lit. c) și s) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor