• Raport 3368/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 3368/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale Partidului Împreună pentru Moldova, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 3168/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 3168/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale Partidului Ader la Democrație, Educație și Reconstrucție (ADER), cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 3163/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 3163/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Decizie 466/2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Decizia nr. 466/2021 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizației de funcționare a companiei de brokeraj REMY BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE – S.R.L. și radierea acesteia din secțiunea I și trecerea în secțiunea a II-a din Registrul intermediarilor principali

 • Ordin 254/2021, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 254/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Agenției de Investigare Feroviară Română – AGIFER

 • Ordin 76/2021, Ministerul Apărării Naționale – MApN

  Ordinul nr. M.76/2021 pentru modificarea Normelor metodologice specifice privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu în Ministerul Apărării Naționale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.120/2014

 • Ordin 56/2021, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 56/2021 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 137/2018 pentru aprobarea Normei de dotare cu mijloace tehnice și bunuri materiale necesare Instituției Prefectului

 • Hotărâre 386/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 386/2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 230/2003 privind delimitarea rezervațiilor biosferei, parcurilor naționale și parcurilor naturale și constituirea administrațiilor acestora