• Decizie 72/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 72/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a sintagmei „conflictele de muncă”, cuprinsă în art. XVIII alin. (2) teza a treia din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și în art. 483 alin. (2) teza a treia din Codul de procedură civilă

 • Decizie 40/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 40/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, ale art. 14 lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, ale art. IV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 și ale art. 12 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare

 • Decizie 21/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 21/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 282 alin. (1) și ale art. 367 alin. (9) din Codul de procedură penală

 • Decizie 11/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 11/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. I pct. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 46/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță

 • Ordin 499/2021, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 499/2021 privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 583/2016 pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 230 și 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare