• Rectificare din 16.05.2018, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind cuprinsul Ordinului ministrului apelor și pădurilor nr. 395/2018, din 16.05.2018

 • Decizie 24/2018, Înalta Curte de Casație și Justiție – ÎCCJ

  Decizia nr. 24/2018 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Brașov – Secția civilă în Dosarul nr. 737/62/2017 privind pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept

 • Hotărâre 321/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 321/2018 privind actualizarea valorii de inventar și a adresei poștale a imobilului Mausoleul „Memorialul Eroilor Neamului” aflat în domeniul public al statului, pentru transmiterea acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Oficiului Național pentru Cultul Eroilor din subordinea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului București și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 313/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 313/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 647/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Sediu Tribunal Teleorman și Judecătorie Alexandria”, județul Teleorman

 • Decizie 3/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 3/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 28 alin. (2) și (7) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată

 • Decret 329/2018, Președintele României

  Decretul nr. 329/2018 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului de aderare, semnat la Bruxelles la 11 noiembrie 2016, la Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012, pentru a se ține seama de aderarea Ecuadorului

 • Lege 84/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 84/2018 pentru ratificarea Protocolului de aderare, semnat la Bruxelles la 11 noiembrie 2016, la Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012, pentru a se ține seama de aderarea Ecuadorului

sursa: www.lege5.ro