• Ordin 3631/2018, Ministerul Educației Naționale – MEN

  Ordinul nr. 3631/2018 privind aprobarea componenței Grupului de revizuire a planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul primar și a componenței Comisiei de validare a planurilor-cadru de învățământ revizuite pentru învățământul primar

 • Ordin 3503/2018, Ministerul Educației Naționale – MEN

  Ordinul nr. 3503/2018 privind aprobarea Standardului de pregătire profesională (SPP) pentru calificarea profesională Tehnician transporturi de nivel 4 al Cadrului național al calificărilor, pentru care se asigură pregătirea prin învățământul profesional și tehnic

 • Ordin 563/2018, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 563/2018 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 457/2001 privind reglementarea denumirii și codificării structurilor organizatorice (secții, compartimente, laboratoare, cabinete) ale unităților sanitare din România

 • Hotărâre 328/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 328/2018 privind transmiterea unui imobil aparținând domeniului public al statului din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor Vaslui în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vaslui

 • Hotărâre 282/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 282/2018 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

 • Hotărâre 26/2018, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 26/2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților

 • Hotărâre 61/2018, Senatul României

  Hotărârea nr. 61/2018 privind propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 în ceea ce privește aplicarea etapei Euro 5 pentru omologarea de tip a vehiculelor cu două sau trei roți și a cvadriciclurilor – COM (2018) 137 final