• Ordin 1459/2018, Ministerul Muncii și Justiției Sociale

  Ordinul nr. 3557/2053/1459/2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Editura Didactică și Pedagogică – S.A.

 • Ordin 2053/2018, Ministerul Finanțelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 3557/2053/1459/2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Editura Didactică și Pedagogică – S.A.

 • Ordin 3557/2018, Ministerul Educației Naționale – MEN

  Ordinul nr. 3557/2053/1459/2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Editura Didactică și Pedagogică – S.A.

 • Ordin 652/2018, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 652/2018 privind aprobarea prețului maximal cu ridicata fără TVA pentru medicamentul FLEBOGAMMA DIF 50 mg/ml, soluție perfuzabilă 50 mg/ml, cutie cu 1 flacon x 100 ml soluție perfuzabilă (5 g)

 • Ordin 43/2018, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor – ANSVSA

  Ordinul nr. 43/2018 pentru modificarea anexei la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 113/2008 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru organizarea și desfășurarea activității de control oficial în unitățile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare și comercializare a produselor și subproduselor alimentare de origine nonanimală

 • Hotărâre 336/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 336/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamități naturale

 • Hotărâre 329/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 329/2018 pentru aprobarea modificării datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și pentru trecerea acestuia din administrarea Ministerului Finanțelor Publice prin Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte și în folosința gratuită a Arhiepiscopiei Craiovei

 • Decret 409/2018, Președintele României

  Decretul nr. 409/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 • Lege 111/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 111/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 • Decret 408/2018, Președintele României

  Decretul nr. 408/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și prorogarea unor termene

 • Lege 110/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 110/2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și prorogarea unor termene

 • Decret 407/2018, Președintele României

  Decretul nr. 407/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România

 • Lege 109/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 109/2018 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România

 • Decret 406/2018, Președintele României

  Decretul nr. 406/2018 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 6 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000

 • Lege 108/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 108/2018 pentru completarea art. 6 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000