• Decizie 290/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 290/2021 pentru numirea domnului Cristian-Marius Litan în funcția de secretar de stat la Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării

 • Decizie 289/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 289/2021 pentru numirea doamnei Adela Crăciun în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții

 • Decizie 288/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 288/2021 pentru eliberarea doamnei Vali Pena din funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții

 • Decizie 287/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 287/2021 pentru eliberarea doamnei Ioana Mihăilă din funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătății

 • Decizie 286/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 286/2021 privind numirea domnului Claudiu-Mădălin Giurcău în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor

 • Decizie 285/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 285/2021 privind eliberarea domnului Ioan Alexandru Zarug din funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor

 • Decizie 284/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 284/2021 privind numirea domnului Romulus Bulacu în funcția de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

 • Decizie 283/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 283/2021 privind revocarea domnului Paul Racoviță din funcția de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

 • Hotărâre 458/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 458/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare, extindere și dotare corp spital nou C1 + C2, Spitalul Județean de Urgență Giurgiu, județul Giurgiu”

 • Hotărâre 453/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 453/2021 privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Sălaj, Botoșani și Vâlcea

 • Ordonanță de urgență 30/2021, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 30/2021 privind unele măsuri fiscale