• Ordin 508/2021, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 508/2021 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.886/2020 privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 din bugetul Ministerului Finanțelor Publice – Acțiuni generale către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii – S.A. – IFN, a modelului Convenției privind implementarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA, a modelului Convenției de garantare și plată a granturilor, al contractului de garantare, al înscrisului, precum și pentru stabilirea nivelului comisionului de risc și al comisionului de administrare pentru anul 2020

 • Decizie 291/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 291/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Adrian-Daniel Găvruța a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

 • Decizie 54/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 54/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011

 • Hotărâre 47/2021, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 47/2021 privind modificarea art. 9 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților

 • Hotărâre 46/2021, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 46/2021 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților

 • Hotărâre 45/2021, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 45/2021 privind contul de execuție a bugetului Camerei Deputaților pe anul 2020

 • Hotărâre 44/2021, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 44/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Un nou SEC pentru cercetare și inovare COM (2020) 628

 • Hotărâre 43/2021, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 43/2021 privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților

 • Hotărâre 42/2021, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 42/2021 pentru numirea a 3 membri ai Adunării reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate