• Hotărâre 568/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 568/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al Regiei Autonome „Imprimeria Băncii Naționale a României”, aflată în subordinea Băncii Naționale a României

 • Hotărâre 565/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 565/2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reconstrucție și reparare viaduct Cârcea km 200 + 306 linia CF 100 Videle-Orșova”, lucrare de utilitate publică de interes național

 • Hotărâre 562/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 562/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

 • Hotărâre 556/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 556/2022 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 615 aflat în domeniul public al statului, transmiterea unei părți din acesta și a imobilului 3552 aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale și modificarea anexelor nr. 4 și 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 582/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 582/2022 privind recunoașterea Fundației Solidaritate și Speranță ca fiind de utilitate publică

 • Hotărâre 581/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 581/2022 privind recunoașterea Asociației Grupul de Acțiune Locală Timișul de Centru, județul Timiș, ca fiind de utilitate publică

 • Hotărâre 580/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 580/2022 privind recunoașterea Asociației Ofițerilor în Rezervă din România ca fiind de utilitate publică

 • Hotărâre 579/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 579/2022 privind recunoașterea Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune ca fiind de utilitate publică

 • Hotărâre 569/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 569/2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 460/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane

 • Decizie 900/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 900/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative, ale art. 11 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, precum și ale art. 41 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene