• Hotărâre 567/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 567/2022 privind suplimentarea pe anul 2022 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 736/2020 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Varianta de ocolire a municipiului Zalău, etapa 2, între DN1F, km 79+625-DJ 191C”, precum și modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 736/2020

 • Regulament 6/2022, Banca Națională a României – BNR

  Regulamentul nr. 6/2022 privind cadrul de desfășurare a testelor de reziliență cibernetică TIBER-RO

 • Decizie 901/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 901/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 alin. (2) și (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și ale art. 30 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decret 561/2022, Președintele României

  Decretul nr. 561/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene în vederea facilitării aplicării de către România a Regulamentului (UE) 2018/1.727 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) și de înlocuire și abrogare a Deciziei 2002/187/JAI a Consiliului

 • Lege 120/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 120/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene în vederea facilitării aplicării de către România a Regulamentului (UE) 2018/1.727 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) și de înlocuire și abrogare a Deciziei 2002/187/JAI a Consiliului